Opodatkowana lokata

Lokata to jeden z produktów bankowych oferowanych klientom. Jest to, pomijając kredyt, chyba najczęściej stosowane rozwiązanie. W przeciwieństwie do kredytu, lokata ma być formą oszczędzania pieniędzy na określony procent. W zamian za to, że klient składa środki na lokacie, bank może nimi tak na dobrą sprawę dysponować. Klient przy zakończeniu lokaty otrzymuje w zamian za to dodatkowe środki pieniężne w postaci odsetek od lokaty. Warto zauważyć, że lokata jest zakładana na pewien, z góry określony przedział czasu, w związku z czym przedterminowe zerwanie lokaty często skutkuje tylko zwrotem wpłaconych środków finansowych.
Samo pojęcie lokaty jest zdecydowanie szerszym zagadnieniem. Wspomniano wyżej, że jest to jedna z podstawowych działalności banku. Niemniej jednak z punktu widzenia klienta ważny jest sam produkt, a nie całokształt otoczenia wokół niego. Patrząc z szerszej perspektywy klient powinien być wyłącznie zainteresowany tym, czy dany bank jest wypłacalny. Oczywiście mowa tutaj o otoczeniu, a nie o samym produkcie.
Co do lokat to można wyróżnić wiele ich rodzajów. Ze względu na czas trwania bank oferuje lokaty krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Z reguły klienci zakładają lokaty, których okres trwania wynosi pół roku i dłużej. Banki posiadają w swojej ofercie również tzw. lokaty overnight, których czas trwania jak sama nazwa wskazuje wynosi jedną noc. Niemniej jednak taki produkt nie jest z reguły dostępny dla klienta indywidualnego.
Lokaty można również podzielić ze względu na charakter oprocentowania. W tym przypadku nie mówi się jednak o wysokości oprocentowania lecz o jego charakterze. Można wyróżnić lokaty że stałą stopą procentową oraz zmienną stopą procentową. W przypadku lokat o stałej stopie procentowej klient dokładnie wie już przed założeniem lokaty, jakiego kapitału może spodziewać się na koniec trwania lokaty. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku lokat że zmienną stopą procentową. Te s zależności od banku często uzależnione są od jakiegoś wskaźnika, na przykład stopy inflacji. Do tego poziomu dodaje się z reguły pewien dodatek na przykład w postaci stopy WIBOR 3m. WIBOR w skrócie jest stopą oprocentowania na rynku międzybankowym.
Powyższa charakterystyka lokaty jest konieczna z punktu widzenia opisu tego produktu. Każdy klient decydując się na takie rozwiązanie powinien wiedzieć, jaki produkt będzie posiadał. To właśnie niewiedza w tym zakresie często doprowadza do nieporozumień i niepotrzebnych nerwów. Oczywiście, lokata jest zgoła innym produktem niż kredyt bankowy w związku z czym można w tym przypadku po prostu mniej zyskać. Zaciągając kredyt, poprzez nieuważne czytanie warunków można niejednokrotnie pogrążyć się finansowo. Niemniej jednak każdy klient, podobnie jak przedsiębiorstwo chciałby z pewnością maksymalizować swoje zyski. Jest to teoria racjonalna, choć w przypadku przedsiębiorstw często postuluje się obecnie inne rozwiązania.
Powracając do samego produktu jakim jest lokata należy również zastanowić się nad tym, co dzieje się z odsetkami. Mogą one zostać wypłacone zaraz po skończeniu okresu trwania lokaty, mogą być kapitalizowane, czyli dopisywane do kolejnej lokaty, jeśli klient życzy sobie automatycznego wznowienia lokaty. Samo pojęcie odsetek ma również drugie dno. Odsetki są dla klienta zarobkiem, w związku z czym powstaje pytanie, co z kwestiami podatkowymi. Istnieje w polskim prawie takie pojęcie, jak podatek od lokat. Podatek od lokat to nic innego, jak część pieniędzy, którą trzeba oddać urzędowi skarbowemu z tytułu wzbogacenia się. Na szczęście w przypadku lokat problem jest nieco mniejszy. Podatek od lokat, zwany również często podatkiem Belki, jest odcinany przez bank zaraz po wypłacie odsetek. W związku z tym wszystkie sprawy formalno-prawne są załatwiane przez bank. Nie ma w tym przypadku konieczności ujmowania takich przychodów w rocznych zeznaniach podatkowych, czy dodatkowego rozliczania się z fiskusem. Niemniej jednak sam fakt istnienia takiego podatku może niektórych bardzo zdenerwować.
Weźmy przyklad, który zobrazuje całą sytuację. Pan Karol posiada oszczędności na swoim koncie w wysokości trzydziestu tysięcy złotych. Pewnego dnia otrzymał telefon od pracownika banku z ofertą założenia dwuletniej lokaty, ze stałym oprocentowaniem w wysokości trzech procent. Pan Karol uzyskał również informację, że odsetki nie są kapitalizowane, tylko dopisywane na koniec trwania lokaty do kapitału początkowego.
Pan Karol zgodził się na takie rozwiązanie i po upływie dwóch lat spodziewał się otrzymać na konto kwotę w wysokości 30 900 zł. To nie jest jednak końcowa kwota, bowiem bank wypłacając mubtd pieniądze musiał potrącić jeszcze podatek od lokat.
Jak widać powyżej, odsetki w wysokości trzech procent są podawane w skali rocznej. Pan Karol nie może mieć pretensji do nikogo, bowiem otrzymał kwotę, która mu się należała. Oczywiście mógł wyjść na tym lepiej. Przykładem jest lokata na taki sam procent w której odsetki są kapitalizowane. Warto dodać, że im częstsza kapitalizacja, tym kapitał końcowy będzie wyższy. W związku z tym wniosek jest prosty. Przy zakładaniu lokaty należy patrzeć na takie rzeczy jak czas trwania lokaty, wysokość oprocentowania oraz liczbę ewentualnych kapitalizacji. Należy również pamiętać, że stopą procentowa podana w ofertach jest z reguły roczną stopą procentową. Oznacza to, że jeśli dla dwuletniej lokaty stopa procentowa wynosi trzy procent, to z dużym prawdopodobieństwem można mówić, że klient przez pierwszy oraz przez drugi rok otrzyma trzy procent od kwoty początkowej. Pamiętać należy również, że w prawie polskim istnieje takie zagadnienie jak podatek od lokat.
Abstrahując od samej lokaty należy powiedzieć, że istnieje wiele innych metod pomnażania oszczędności. Niemniej jednak lokaty są produktami bezpiecznymi, obarczonymi minimalnym ryzykiem. Banki są członkami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z czym w przypadku ich niewypłacalności klient otrzyma zwrot kwoty do równowartości stu tysięcy euro.

eduranking.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here