Hipoteka kaucyjna

Hipoteka kaucyjna jest ustanawiana wtedy kiedy nie jest do końca znana kwota ostateczna wierzytelności, albo nie jest to możliwe. Określa ona górną granicę kwoty zobowiązania, która może być wynikiem zawartej umowy cywilnoprawnej. Hipoteka kaucyjna może zabezpieczać kredyt indeksowany lub denominowany w obcej walucie. Obecnie nie używa się tej formy, została ona zniesiona 20 lutego 2011 roku. Jednak informacje o niej nadal widnieją w księgach wieczystych. Jednak zanim ją zniesiono można było ją zabezpieczyć dwa rodzaje wierzytelności o nieustalonej wartości, ale istniejących lub takich, które będą istnieć w przyszłości, ale też wierzytelności z dokumentów zbywalnych przez indos, gdy wysokość wierzytelności była z góry ustalona. Do tego typu wierzytelności należą udzielone gwarancje bankowe, poręczenia kredytów, kredyty odnawialne, pożyczki, alimenty, spłaty spadkowe, odszkodowania o nieustalonej wysokości. Warunek, który należało spełnić, aby ustanowić hipotekę kaucyjną było oznaczenie maksymalnej sumy pieniędzy, która miała obciążać nieruchomość. Jeśli właściciel nieruchomości zapłacił sumę zabezpieczoną hipoteką kaucyjną powodowała wygaśnięcie werzytelności – w każdym razie w takim zakresie, w jakim wierzyciel może dochodzić jej z tytułu wpisu z nieruchomości – w ten sposób hipoteka wygasała. Po ostatecznym ustaleniu sumy wierzytelności należało zaspokoić ostatecznie z tej nieruchomości wierzyciela. Można było też zmienić hipotekę kaucyjną na hipotekę przymusową zwykłą. Jednak kiedy w 2011 nastąpiła nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wprowadzono nowy rodzaj hipoteki, która łączy ze sobą cechy hipoteki kaucyjnej i zwykłej. Oczywiście uprzednio ustanowione hipoteki nie traciły ważności, funkcjonowały po 2011 roku na takich samych zasadach jak przed 2011 rokiem. Hipoteka kaucyjna jest już nieaktualna i należy o tym pamiętać, gdy przegląda się księgi wieczyste i znajdzie się informacje o tego rodzaju hipotece. Wtedy będziemy wiedzieć, że są to dane nie młodsze niż z 2011 roku.

stylizara.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here