Jak wyrejestrować auto

Usunięcie samochodu z systemu ewidencji pojazdów nie jest czynnością, która zdarza się każdemu. Są to sytuacje stosunkowo rzadkie i dotyczą wycofania danego pojazdu z obiegu. Jeżeli Twój pojazd został skradziony i policji nie udało się go odnaleźć, bądź też został trwale zniszczony na przykład w wyniku pożaru lub zezłomowany, należy udać się do urzędu i go wyrejestrować. Dzięki temu nie trzeba będzie płacić obowiązkowej składki OC. Zasady i tryb załatwiania tego typu spraw określają szczegółowo przepisy zawarte w ustawie o prawie ruchu drogowego, a także w stosownych rozporządzeniach Ministra Infrastruktury.

Jednak nie trzeba czytać ustaw, aby uzyskać informację, jak wyrejestrować auto

Jak wyrejestrować autoWystarczy poszukać danych w internecie bądź skontaktować się bezpośrednio z wydziałem komunikacji urzędu starostwa powiatowego, urzędu miasta czy urzędu dzielnicy właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Dokumenty można zarówno złożyć w urzędzie osobiście, jak i wysłać pocztą lub też złożyć przez internet, co stanowi bardzo duże ułatwienie w tej i tak skomplikowanej procedurze.

Pojazd powinien zostać wyrejestrowany przez jego właściciela. Jeżeli samochód ma też współwłaścicieli, teoretycznie wszyscy oni powinni podpisać stosowne wnioski. Jednak w praktyce wystarczy udzielić pełnomocnictwa jednemu ze współwłaścicieli, aby to on dokonał wyrejestrowania samochodu w imieniu swoim oraz pozostałych.

Zestaw dokumentów niezbędnych do wyrejestrowania auta różni się w zależności od przyczyny jego usunięcia z ewidencji pojazdów

Jednak w każdym przypadku obejmuje on stosowny wniosek na specjalnym formularzu dostępnym w urzędzie, dokument tożsamości (najlepiej dowód osobisty, ale może być też paszport) oraz dowód wniesienia opłaty za wyrejestrowanie. W przypadku, jeśli samochód został skradziony, należy dodatkowo dołączyć własne oświadczenie w tej sprawie, zaświadczenie z Policji potwierdzające kradzież pojazdu, a także dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeśli była wydana. Jeżeli natomiast samochód został wywieziony lub sprzedany za granicę, niezbędne będzie przedłożenie w urzędzie dokumentów potwierdzających takie zbycie oraz zarejestrowanie pojazdu za granicą. W sytuacji, kiedy nastąpiła trwała utrata pojazdu, należy to dodatkowo udokumentować i złożyć w urzędzie nie tylko dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, ale także tablice rejestracyjne. Dodatkowo niezbędny będzie dowód wniesienia opłaty na rzeczy gminy, która zostanie przeznaczona na utrzymanie czystości i porządku. Opłata ta jest z reguły dosyć wysoka i wynosi około 1000 zł. Z kolei samochód, który został oddany na złom, zostanie wyrejestrowany jedynie pod warunkiem dostarczenia dowodu przyjęcia niekompletnego pojazdu przez stację demontażu pojazdów bądź punkt zbierania odpadów. Należy pamiętać, że większość wymienionych powyżej dokumentów trzeba dostarczyć do urzędu w oryginale. Jedynie w pojedynczych przypadkach zaakceptowane zostaną kopie. Dodatkowo papiery wydane za granicą należy przetłumaczyć na język polski. W wielu przypadkach wymagany jest przekład przez tłumacza przysięgłego.

Opłata skarbowa za wyrejestrowanie pojazdu nie jest wygórowana i wynosi 10 zł

Jak wyrejestrować autoMożna jej dokonać w kasie urzędu, bądź też przelewem bankowym. Do tego należy doliczyć koszty ewentualnego tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego oraz koszty pełnomocnictwa. Procedura wyrejestrowania auta jest relatywnie długa – urząd ma aż miesiąc na załatwienie Twojej sprawy pod warunkiem dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Przepisy zastrzegają jednak, że jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, termin ten może zostać wydłużony o dodatkowy miesiąc. Ponadto, jeżeli nasz wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów lub nie zostaną one zaakceptowane, również powinniśmy liczyć się z wydłużeniem całego procesu. Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu można odebrać osobiście w siedzibie urzędu bądź też otrzymać pocztą na wskazany adres korespondencyjny na terenie Polski.

Ogólną zasadą jest, że raz wyrejestrowany pojazd nie może zostać ponownie zarejestrowany. Dlatego decyzja o usunięciu samochodu z rejestru powinna być gruntownie przemyślana. Wyjątki od tej zasady dotyczą sytuacji, kiedy skradziony pojazd został odnaleziony. Również samochód wyrejestrowany z powodu sprzedaży za granicę, który po jakimś czasie trafi z powrotem na rynek polski, można ponownie zarejestrować. Zasada ta nie dotyczy też ciągników i przyczep rolniczych. Obecnie trwają prace nad zmianą przepisów tak, aby możliwe było czasowe wyrejestrowanie pojazdu, jednak do tej pory nie zostały przedstawione żadne szczegółowe rozwiązania.

Jak widać, polskie przepisy dotyczące wyrejestrowania auta są dosyć rygorystyczne. Co więcej, niedopełnienie wszystkich formalności może skutkować wysoką karą finansową.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here