Jak pisać pracę licencjacką

Dobra praca licencjacka powinna trzymać się kilku podstawowych zasad wyznaczonych przez zwyczaje edukacyjne, schematy budowania tego rodzaju prac oraz wymagania oceniających.

Jak pisać pracę licencjacką?

Jak pisać pracę licencjackąPrzede wszystkim praca licencjacka, która nie jest pracą badawczą, ani odkrywczą, nie powinna bazować na własnych interpretacjach czy też innowacyjnych tezach autora. Jej zadaniem jest wykazanie, że absolwent zdobył podstawową wiedzę objętą tematyką odbytych studiów, a przede wszystkim potrafi korzystać ze źródeł naukowych.
Właściwy dobór literatury źródłowej, która jest bazą dla konkretnej pracy licencjackiej, wydaje się kwestią kluczową. Oparcie swojej pracy na dość szerokiej literaturze, wykraczającej znacząco poza tradycyjnie obowiązujące podręczniki akademickie, daje świadectwo oczytania oraz łatwości posługiwania się literaturą naukową.
Bardzo ważne jest również, aby wybrana literatura jasno i bez zbytnich polemik, popierała tezę, którą chcemy przedstawić lub obronić we własnej pracy.

Kolejnym istotnym parametrem jakości pracy jest jej budowa formalna

Spis treści, wstęp, kilka kolejnych rozdziałów (często z podrozdziałami) z których każdy stanowi pewną zwartą całość oraz zakończenie lub podsumowanie i na końcu bibliografia. Właściwie zaprezentowana i uczciwie sporządzona bibliografia daje obraz obycia autora pracy z literaturą naukową.

Nie idzie tu tyle o ilość pozycji, choć na pewno dobrze jest widziane, gdy jest ich co najmniej kilkanaście, ale o ich trafny i przydatny dla tematyki pracy dobór. Oczywistą rzeczą jest też konieczność odwołania się przy każdym cytacie oraz powołaniu innej pracy do umieszczonych poniżej właściwego tekstu przypisów. Przypisy te precyzyjne określają źródło wykorzystanego cytatu lub tytuł oraz miejsce i rok wydania pracy przywołanej w tekście.

Tak więc reasumując i odpowiadając na pytanie jak pisać pracę licencjacką można stwierdzić, że należy ją rozumieć i tworzyć jako prezentację pewnych poglądów, doświadczeń i analiz naukowych, badań naukowych, itp. dokonaną na podstawie dostępnej i znanej autorowi licencjatu literatury stworzonej przez innych autorów.
Warto pisać pracę licencjacką z namysłem i posiadając własną opinię na temat, który prezentujemy. Warto mieć przekonanie dlaczego właśnie ten temat, właśnie tę ideę zaprezentować innym warto.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here