Ile trwa doktorat

Po ukończeniu studiów magisterskich istnieje możliwość dalszego kształcenia się w wybranej dziedzinie naukowej w celu uzyskania możliwości samodzielnej pracy badawczej i twórczej. Drogą do tego są studia doktoranckie, inaczej zwane studiami trzeciego stopnia. Studia takie kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów doktoranckich – nie oznacza to uzyskania stopnia naukowego doktora, ale studia doktoranckie stwarzają warunki do przygotowania doktoratu. Ile trwa doktorat? Najkrótsze studia trzeciego stopnia trwają dwa lata. Maksymalna ilość semestrów to osiem, czyli cztery lata, ale w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia doktoratu o dwa lata. Takim powodem mogą być prowadzone przez doktoranta długotrwałe badania naukowe.
Studia trzeciego stopnia pozwalają uzyskać zaawansowaną wiedzę w określonej dyscyplinie naukowej. Warto pamiętać, że aby dostać się na studia doktoranckie w wielu przypadkach należy mieć udokumentowane udziały w konferencjach lub publikacje naukowe, a ilość miejsc na kierunku jest zazwyczaj mała – od kilku do kilkunastu osób. Ze względu na dużą ilość absolwentów studiów drugiego stopnia, na studia trzeciego stopnia zazwyczaj zostają przyjęci najlepsi.
Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie. Oprócz tego może liczyć na stypendium naukowe i socjalne oraz specjalne stypendia od Wojewódzkich Urzędów Pracy. Na niektórych uczelniach istnieje możliwość otrzymania nagrody za publikacje artykułów i prowadzenie zajęć.
Ukończenie doktoratu kończy się obroną pracy doktorskiej, która jest publiczna – każdy, kto na nią przyjdzie, ma prawo zadawać pytania broniącemu się doktorantowi, więc nasze przygotowanie musi być dużo lepsze, niż w przypadku obron prac magisterskich i licencjackich.
Podczas studiów doktoranckich w systemie dziennym doktorant prowadzi również niektóre zajęcia dla studentów. Studia dzienne, podobnie jak na wcześniejszych etapach edukacji na uczelni wyższej, są bezpłatne. Chcąc zrobić doktorat w trybie niestacjonarnym trzeba opłacać czesne.

inwestycjawkadry.pl

[Głosów:3    Średnia:3.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here